GIAI THOẠI PHONG THUỶ VỀ ÔNG TỔ NGHỀ ĐỊA LÝ PHONG THỦY VIỆT NAM - SƯ TỔ TẢ AO

Sư tổ Tả Ao người làng Tả Ao thuộc huyện Nghi Xuân tĩnh Hà Tĩnh. Tên thật là Nguyễn Đức Huyền ( có tư liệu nói là tên Hoàng Chi )

Ngày đăng: 11-11-2019

936 lượt xem

Tả ao

 

Lúc trẻ nhà nghèo lắm, mẹ phải bệnh loà mắt, Sư tổ Tả Ao mới theo người khách buôn ở phố Phù Thạch về Tàu, để lấy thuốc chữa mắt cho mẹ. Thầy thuốc khen là người có hiếu nên mới dạy phép làm thuốc cho. Học thành nghề mới trở về, trước khi về có một thầy địa lý nổi tiếng bị đau mắt, sai người nhà tới mời thầy thuốc tới chữa bệnh cho, nhưng sư phụ dạy nghề thầy thuốc già yếu nên sai Tả Ao đi chữa thay.

 

Thầy địa lý sau khi mắt sáng thấy Tả Ao có năng khiếu thiên bẩm trời sinh, lại mang ơn Tả Ao đã chữa lành mắt cho mình nên quyết định truyền nghề Địa Lý cho. Tả Ao tiếp thu cực nhanh, chỉ học một năm là giỏi bằng người ta học 30 năm.

 

Trước khi ra về thầy địa lý muốn thử tài của Tả Ao tới đâu liền đổ cát làm sa hình sông núi rồi yểm 100 đồng tiền xuống dưới cát để tượng trưng cho đại huyệt long mạch. Cho Tả Ao 100 cái kim rồi bảo hãy điểm huyệt đi.

 

Tả Ao xem địa thế rồi điềm 99 cái trên 100 cái trúng lỗ đồng tiền bị lấp dưới sa bàn. Chỉ trật một cái ra ngoài.

 

Thầy địa lý thấy vậy nói rằng: “Nghề của ta sang phương Nam mất rồi”

 

Sau đó thầy địa lý cho Tả Ao thêm các câu thần chú hộ thân rồi cho ra về. Về đến nhà thì mẹ vẫn còn khỏe, Tả Ao mới đưa nghề thuốc chữa lành mắt cho mẹ.

 

Một lần đi qua núi Hồng Lĩnh, ông thấy thế đất đẹp liền lên núi xem, phát hiện ra kiểu đất “Cửu long tranh chầu” mừng mà nói rằng: "Huyệt đế vương ở đây rồi !"

 

Lập tức về tính toán ngày rồi bốc mộ cha cất vào huyệt đó. Không bao lâu sau sinh được một đứa con trai. Người Tàu đêm xem thiên tượng thấy linh khí quần tụ về đất Nam, biết nước Nam được đất, sắp có người tài.

 

Vua Tàu liền truyền cho các thầy địa lý, ai để đất quý cho người An Nam hay dạy nghề cho người An Nam thì lập tức đi phá đi, nếu không thì tru di cả họ.

 

Thầy địa lý trước đây dạy cho Tả Ao đoán chắc là Tả Ao được đất nên sai con trai sang An Nam tìm Tả Ao lập mưu triệt phá.

 

Người ấy tìm đến chơi và hỏi rằng:

“ Từ khi đại huynh ở Tàu về tới nay đã cất được ngôi nào cho tổ tiên chưa?”

 

Tả Ao tin tưởng nên nói thật mọi chuyện. Con thầy Tàu mới dùng mẹo lập mưu đào lấy mộ rồi bắt con trai Tả Ao đem về Tàu.

 

Được một Ít lâu sau thì mẹ Tả Ao mất. Tả Ao tìm được ngôi đất ở ngoài bãi biển. Sau khi tính toán giờ khai mở của huyệt để hạ huyệt thì mưa to gió lớn ầm ầm, người anh cả của Tả Ao giữ áo quan của mẹ lại không cho hạ xuống, một lát sau trời yên lặng thì nơi đó đã nỗi lên thành bãi rồi !

 

Tả Ao than rằng: "Đấy là hàm rồng, cứ 500 năm mới há miệng một một lần, mà há chỉ trong một chốc lát mà thôi. Bây giờ đã ngậm lại rồi, còn táng làm sao được nữa. Trời không cho thì chỉ uổng mất công ta thôi !"

 

Từ bấy giờ Tả Ao chán nản không chịu làm ăn gì cả, chỉ lang thang đi làm đất cho người ta, một bữa đi xem đất đền làng Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, thấy có một huyệt đất hay liền bảo với người ta rằng:

 

“ Có ngôi đất táng giờ Dần đến giờ Mão sẽ phát, hễ ai táng ngôi ấy sẻ được giàu, hể ai chịu nhường cho ta một phần chia 10 thì ta cho ngôi đất ấy”

 

Có một người xin táng, Tả Ao dặn đến sáng mai thì táng. Táng xong, mặt trời mọc. Người ấy ra bờ sông rữa tay, rữa cuốc thì nhặt được 2 túi bạc trôi sông. Mở ra đếm được 50 nén. Mới biết Tả Ao là đại tài. Biếu Tả Ao 5 nén rồi Tả Ao đi.

 

Khi đi đến huyện Thanh Liêm lại tìm được một ngôi đất, ông lại bảo với người ta rằng: "Ở đây có ngôi đất nếu táng trong 1 tháng sẻ phát quận công, nếu ai cho ta 100 quan tiền thì ta táng cho."

 

Có một ông nhà giàu xin táng. Bây giờ chúa Trịnh đang đánh nhau với nhà Mạc. Tướng nhà Mạc tên là Mạc Kinh Độ thua trận ở Kim Bảng đang chạy trốn. Chúa Trịnh bố cáo ai bắt được thì thưởng cho làm quận công một đời.

 

Ông nhà giàu táng được 20 ngày rồi bổng một hôm có một người lạ tới nhà bảo rằng:

 

“ Ta là Mạc Kinh Độ đây ! Cho ta ăn một bữa no say rồi ta trả ơn cho, hãy bắt ta mà lấy thưởng, ta chán chạy trốn rồi !”

 

Ông nhà giàu làm theo y lời Mạc Kinh Độ. Quả nhiên được chúa Trịnh cho làm quận công. Ông nhà giàu tạ ơn 100 quan tiền nhưng Tả Ao chỉ lấy 3 quan rồi bỏ đi.

 

Từ bây giờ Tả Ao nổi danh như cồn khắp thiên hạ. Tả Ao đi chu du bốn phương hết 20 năm trời. Đi đến đâu làm địa lý đến đó. Làm cho nhà nào cũng được. Lớn thì được học vị Tiến sĩ, Thượng Thư, nhỏ thì củng giàu có nổi danh một phương. Tích kể lại nhiều lắm, không kể sao cho xiết.

 

Một lần đi qua làng Thiên Mộ, thấy có một địa huyệt rất to, muốn táng hộ cho nhà họ Trần. Vừa đặt tróc Long xuống đất, tróc Long đỗ ba lượt. Tả Ao niệm phù chú giao tiếp với thổ thân, thì thổ thần nói rằng:

 

“Đất này phát 3 đời quốc sư đại vương, con cháu công hầu không bao giờ hết. Giờ thiên định đã dành cho nhà Nguyễn Quy Đức. Con nhà họ Trần kia ít phúc đức, không kham nỗi được đất này. Nếu ông làm bừa tất có vạ.

 

Vã lại ông đi khắp thiên hạ, làm phúc cho người ta rất nhiều, mà lại không có được ngôi nào để tang cho cha mẹ mình, ông nên nghĩ thế thì biết.”

 

Từ đó Tả Ao không dám khinh thường, làm bừa để đất cho ai không đủ phước nữa  !

 

ta ao

 

Tả Ao sinh được hai con trai, nhà thì nghèo, mà ông làm nghề địa lý không lấy tiền của ai nên con cái thường không đủ bữa ăn.

 

Khi già ông tìm sẵn cho mình một cuộc đất ở xứ Đồng Khoai, gọi là cách “ Nhất khuyển trục quần dương”nghĩa là “ một con chó đuổi đàn dê” Nếu táng được ngôi ấy thì chỉ cần 3 ngày thành địa tiên, đến lúc phát bệnh, ông biết dương thọ sắp hết.

 

Ông sai con mình kiêng ông ra đấy rồi tự phân kim lấy rồi nằm xuống cho chôn sống. Nhưng đi được nữa đường thì đã gần chết, không kịp đến chổ đất kia, ông mới trỏ vào một cái gò bên cạnh đường dặn con rằng:

 

“ Chổ kia là ngôi huyết thực – Nghĩa là được hưởng sự cúng tế, bất đắc dĩ táng ngay ở đây củng xong”

 

Nói xong thì tắt thở. Bây giờ ông mới 65 tuổi. Hai con của ông đem táng vào gò ấy. Quả nhiên về sau làm phúc thần một làng, được lập đền thờ

 

Xét từ cổ chí kim xưa nay chưa có ai ở Việt Nam giỏi bằng ông Tả Ao. Suốt cuộc đời đi làm phúc cho người, đến mình thì không làm sao được, , à con cái vẫn nghèo khổ. Thế mới biết rằng  có câu: “Tiên tích đức, hậu tầm long”

 

Có đức có phước thì tự nhiên ứng với ngôi đất tốt, ngôi nhà tốt, lại được người giỏi chỉ điểm cho thêm để được như gấm thêu hoa. Còn vô phúc vô phước lại phải gặp đất xấu lại bị người thô bỉ kém cỏi lừa cho thêm một vố.

 

Âu cũng là nghiệp ai nấy gánh, nợ ai nấy trả. Người làm phong thủy nên bày đường chỉ lối cho người ta làm phúc làm phước tu bổ thêm. Chứ đừng có chăm chăm chăm lo làm phong thủy mà tổn phúc tổn phước người ta và mình.

 

Tham khảo sách: NAM HẢI DI NHÂN

 

..............................................................................................................

Thân ái !

KTS Nguyễn Đức - Chủ sáng lập CTY KIẾN TRÚC THÁI THỊNH

Hotline - Zalo - Viber:  0907.6555.08   

VP: Cao Ốc Văn Phòng CENTRE POINT TOWER - 106 Nguyễn Văn Trỗi. Quận Phú Nhuận. TP.HCM

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

Lượng Truy Cập

Tổng truy cập 80,310

Đang online2

HOTLINE

Hotline

HOTLINE

0907.6555.08

096.5055.639

CÔNG TRÌNH ĐÃ LÀM

DDD